Gratis fragt Gratis fragt
Ved køb over 499 kr.
Ellers fast lav pris 39 kr.
Bestil inden kl 13 Bestil inden kl 13
Modtag din pakke i morgen
Ingen Ingen
Gebyrer

Siemens fejlkoder

Fejlkoder til Siemens hårde hvidevarer

De opgivne fejlkoder må kun opfattes som retningsgivende, da Siemens løbende ændrer koderne med fremstillingen af nye produkter. Vær derfor opmærksom og brug koderne med sund fornuft. FEJLKODER BETYDER TJEK, REPARATION ELLER UDSKIFT DEL. Partexpert videregiver koderne uden ansvar. 

Fejlkoder til Siemens vaskemaskine

Besked Fejltype Løsning
F1 / E1 Vandindtagningsfejl Tjek om der er åbnet for vandhanen.
Kontroller at tilgangsslange ikke har et knæk. Kontroller vandventil og rens evt. filter
F2 / E2 Varmer ikke Opvarmningstid overskredet. Tjek ledninger til varmelegeme, kontroller termostat eller tjek NTC – føler.
Udskift evt. delene hvis defekte.
F3 / E3 Pumpefejl Undersøg om pumpen eller filteret er blokeret. Rens evt. filter hvis nødvendigt.
Undersøg om slangerne er intakte eller der er knæk på slanger.
F4 / E4 Motorfejl Fejl på motor som ikke kører optimalt. Fejl kommer typisk i slutningen af programmet.
Start med at kontrollere ledninger og andre forbindelser. Tjek herefter motorkul. Skift evt. motorkul.
F5 / E5 Balancefejl Kontroller om maskinen er i vater. Tjek evt. om der er for meget tøj i maskinen,
eller tøjet klumper sammen hvis der er store dele som lagener og dynebetræk.
Undersøg og evt. skift af støddæmpere og karfjedre.
F6 / E6 Motorkul Motorfejl. Undersøg om motorkul evt. skal skiftes.
F7 / E7 NTC fejl NTC føleren i varmelegemet er sandsynligvis defekt. Skift føler eller hele varmelegemet.
F8 / E8 Fejl ved dørlukning Døren vil ikke lukke. Tjek om dørlås eller pal er defekt. Udskift den defekte del.
F16 Låge står åben Kontroller om døren er lukket ordentligt
F17 Vandindtag Maskinen har været for længe om at tage vand ind. Tjek om vandhane er åben. Tjek evt. slange.
F18 Pumpefejl Vaskemaskinen pumper ikke vand ud. Tjek om afløbspumpe er defekt.
F23 Aqua stop Tjek om der er tændt for vandet.
F29 Vandindtag Maskinen registrerer ikke vandindtag.
F34 / 61 Dørfejl Maskinen kan ikke låse døren. Ved defekt dørlås udskift.

Fejlkoder til Siemens tørretumbler

Blinkende LED-lamper eller fejlkoder i display er meget alm. ved Siemens tørretumblere. Det kan vise sig som mange forskellige fejlkoder, afhængig af maskinens alder og model.

Besked Fejltype Løsning
CLN Rense program Rense program kører og spuler kondensatoren ren.
E Fejl Kontakt en fagmand
F09 Følerfejl Tjek føler.
F11 Printfejl Printkort muligvis defekt. Skift.
Kondenslampe lyser Fuld vandbeholder Sørg for jævnligt at tømme for vand.

Siemens fejlkoder opvaskemaskiner

Besked Fejltype Løsning
”1” eller ”F” Ingen vand Tjek om der er åbnet for vandhanen, eller om noget er tilstoppet.
Tjek evt. også filter ved slangetilslutning.
E24 / E25 Ingen udpumpning Tjek om der er åbnet for vandhanen. Sørg for at tilgangsslange ikke har et knæk.
Kontroller filter ved slangetilslutning, eller trevlesien. Ved fejl udskift defekte dele.
E15 Vand i bunden Tøm maskinen for vand.
E23 Elektronikfejl Modstandsfejl i drænpumpen.

Fejlkoder til Siemens glaskeramiske kogeplader 

Besked Fejltype Løsning
Nøgle vises Børnesikring Børnesikring er aktiveret.
F + 8 Automatisk deaktivering Kogepladen er slukket automatisk.
E eller EE Fugtigt betjeningspanel Der kan ligge vand eller andet der er fugtigt over pladen eller panelet.
Er+ tal
D+ tal
E+ tal
Elektronisk fejl Der er fejl i det elektroniske system. Kontakt evt. en elektriker.
F0 / F09 Fejl Der er opstået en intern fejl.
F2 / F4 Overophedning Det elektriske system er overophedet. Kogepladen slukker derfor automatisk.
UI / C1 / U400 Spændingsfejl Der er fejl i net spændingen.
U2 / U3 / C2 Overophedning Det elektriske system er overophedet. Kogepladen slukker derfor automatisk.