Gratis fragt Gratis fragt
Ved køb over 499 kr.
Ellers fast lav pris 39 kr.
Bestil inden kl 13 Bestil inden kl 13
Modtag din pakke i morgen
Ingen Ingen
Gebyrer

 

Gå tilbage her: Vedligeholdelse af vaskemaskinen

Opvaskemaskinen vasker ikke?

Der er altafgørende for en god og ren vask at vandet bliver spulet rundt i maskinen. Hvis det ikke er tilfældet er her et par tips til at rette fejlen.

 • Der sidder en pumpe som pumper vandet ud, også kaldet spulehjul og pumpe. Disse kan være defekte så der ikke kommer vandt rundt i maskinen.

 • Der sidder typisk to arme i maskinen der drejer rundt også kaldet spulearme. Disse spulearme kan have madrester siddende der blokerer hullerne. Tjek derfor om hullerne er fri og fjern evt. rester.

 • For at opretholde et vist tryk og spare vand i maskinen, findes der maskiner der veksler mellem de forskellige spulearme ved hjælp af en omskifter. Omskifteren kan skifte til op imod 3 forskellige positioner, og denne omskifter kan sidde fast og være defekt, og dermed opnår man ikke noget godt vaske resultat. Hvis dette er tilfældet skal man skifte omskifteren.

 • Det filter der sidder i bunden af maskinen også kaldet bundsien, kan være så stoppet at vandet ikke kan cirkulere. Rens sien.

 • Du bør generelt tjekke om der er utætheder ved rør og slanger. I et tidligere afsnit fortalte vi om at salt var hårdt ved maskinen. Dette kan også påvirke slanger, rør og andre reservedele der er i forbindelse med vand.
 • Tager opvaskemaskinen ikke vand ind?

  Det er naturligvis altafgørende at maskinen tager vand ind, for at give et rigtigt godt vaskeresultat. Skulle det være tilfældet at den ikke tager vand ind, så er her et par gode ideer:

 • Start med at kontrollere om der overhovedet kommer vand ud af vandhanen - hvis der kommer vand skal du vurdere om der er nok tryk på vandet.

 • Kontroller de reservedele der er tilsluttet maskinen. Her er det oplagt at tjekke om der er gennemgang i slangen, kontroller ligeledes om evt. små filtre er tilstoppet.

 • Nogle maskiner er monteret med en slags sikkerhedsventil ”Aqua” stop. Dette sikrer at der ikke bare løber vand ind i maskinen eller ud på gulvet ved en utæthed. Det kan være at der er kommet vand i bunden af maskinen og maskinen således ”advarer” Aqua stoppet om en lækage. Vip maskinen så vandet løber ud og start herefter maskinen igen. Starter maskinen skal du tjekke om der er en utæthed i maskinen.

 • Nogle Aqua stop kan genaktiveres ved at nulstille det, læs mere om det i brugsanvisningen eller Google modelnummeret på Aqua stoppet.

 • Der kan være vand i maskinen som ikke er pumpet ud fra tidligere vask. Dette kan skyldtes defekt pumpe.

 • Afløbsslangen kan være mast, eller tilstoppet, du bør ligeledes kontrollere disse grundigt.
 • Bliver opvaskemaskinen ved med at tage vand ind?

 • Tager maskinen vand ind når den er slukket: Kilden til denne fejl er magnetventilen. Den virker når den får et elektrisk signal, men er den defekt så tager den vand ind også selvom at maskinen er slået fra. Hvis maskinen bliver ved at tage vand ind selvom den er slukket er magnetventilen defekt. Denne skal derfor udskiftes.

 • Bliver den ved med at tage vand ind når maskinen er tændt: Her kan fejlen være niveauregulatoren der er defekt eller at slangen er stoppet. Niveauregulatoren kan du selv skifte og slangen kan du rense ved at bruge ganske almindeligt sulfo.
 • Vandet løber lige igennem maskinen - Hvad gør jeg?

  Denne fejl kan forekomme også selv om at maskinen lige er monteret, følg derfor altid installationsvejledningen.

 • Løber vandet lige igennem maskinen, er det temmelig sikkert at der er problemer med afløbet, du skal sikre at afløbsslangen slutter over vandniveauet i maskinen.

 • Kontroller af afløb. Afløbsslager og luft kanaler i håndvasken er rene så luft kan passere.

 • Det kan være niveauregulatoren der ikke giver maskinen rigtig besked og vandet vil blive ved med at løbe igennem maskinen