Gratis fragt Gratis fragt
Ved køb over 499 kr.
Ellers fast lav pris 39 kr.
Bestil inden kl 13 Bestil inden kl 13
Modtag din pakke i morgen
Ingen Ingen
Gebyrer

Handelsbetingelser og købsregler

Køb hos PartExpert.com

Der er ikke indgået en bindende købeaftale med PartExpert, før De har modtaget en ordrebekræftelse fra PartExpert.

PartExpert gør SÆRLIGT OPMÆRKSOM på, at med mindre andet er nævnt, så er hovedsprogene i manualerne til de varer som PartExpert sælger, engelsk, dansk, tysk eller andet Nordisk sprog

PartExpert gør i den anledning opmærksom på, at computer hardware og software er særligt komplicerede produkter, at de produkter som sælges hos PartExpert hovedsagligt produceres i udlandet. Det bemærkes, at engelsk er et af hovedsprogene i verden.

Generelle oplysninger

Partexpert ApS
Vitavej 71
8300 Odder
CVR: 37376183
Tlf +45 69158300

Hvis du har spørgsmål til PartExpert, så besøg vores FAQ, her finder du svar på de fleste spørgsmål

Persondatapolitik

Behandling af personoplysninger er underlagt Persondataloven. Personoplysningerne opbevares hos Partexpert.com. Vi opbevarer Deres afgivne oplysninger i 5 år til udgangen af året. Begrundelsen herfor er, at der på en del varer gives reklamationsret hos leverandøren. For at kunne hjælpe dem, er vi nødt til at opbevare de opgivne oplysninger i hele denne periode.

Vi registrerer og videregiver dine personoplysninger for at kunne levere varen til dig.

Der videregives kun oplysninger til transportfirmaer f.eks GLS i forbindelse med levering af ordre.

Den dataansvarlige på PartExpert.com er Henrik Frederiksen

Som registreret har du altid mulighed for indsigt og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

Du kan til få oplyst hvilke kontaktoplysninger PartExpert.com har registreret om dig ved at sende os en mail til INFO@PartExpert.com. Skulle du som kunde ønske at få slettet eller ændret visse oplysninger fra din brugerkonto, så står vores supportafdeling til rådighed. De kan se kontaktoplysninger og telefoniske nederst på siden.

Reklamationsret

Som forbruger har man 2 års reklamationsret, hvilket betyder, at De enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Dette betinger selvfølgelig at reklamationen er berettiget. Er der yderligere reklamationsret eller garanti vil det fremgå særskilt af fakturaen.

Skulle varen mod forventning gå i stykker under reklamationsperioden, repareres denne vederlagsfrit på vort eller producentens værksted.

Skade på produktet som skyldes betjeningsfejl, håndteringsfejl, modifikationer eller groft misbrug fra brugerens side, er ikke dækket af reklamationsretten. Herunder hører også ændring af tilført strømstyrke til enhver relevant komponent.

Reklamationsretten dækker ikke fejl på produktet som skyldes installeret tredjepartssoftware. Test derfor altid om fejlen kan skyldes programmer, drivers, eller andet, som ikke oprindeligt var installeret på produktet. PartExpert tester alle maskiner ved at genskabe den oprindelige konfiguration på dem. Inden testen skal PartExpert informere kunden og indhente accept på testen og et evt. testgebyr. Hvis de derefter testes fejlfri, vil det udløse et testgebyr. Brugeren skal på forhånd have accepteret, at testen udføres og derved kan udløse et testgebyr.

PartExpert opfordrer kunden til at tage kopi / backup af samtlige data. PartExpert ApS kan ikke gøres ansvarlig for tabte data og andre indirekte følgeskader, som varer solgt af PartExpert ApS måtte have skabt, med mindre det følger direkte af dansk lovgivning.

Der henvises i øvrigt til Købelovens § 78 for fremgangsmåde vedrørende reklamationer.

Anvendelse af reklamationsretten

Reklamation angående fejl og mangler skal meddeles PartExpert inden rimelig tid efter varens modtagelse.

Vi opfordre på det kraftigste til, at du bruger standardfortrydelses formular eller kontakter os via mail, og afgiver erklæring omkring produktets fejl eller mangel i forbindelse med reklamationen, idet undladelse kan betyde en forlængelse af afhjælpningsprocessen grundet fejlsøgning.

Varer der ikke indgår under reklamationsretten og/eller modtages uden forsvarlig emballage, vil blive om emballeret og der vil blive opkrævet et beløb svarende til PartExpert udgifter til nødvendig og forsvarlig emballering.

Varer der returneres på efterkrav eller som sendes uden porto nægtes modtaget af PartExpert.

Forsvarlig returnering

Alle produkter der returneres til PartExpert skal være forsvarligt indpakket.

PartExpert anbefaler, at varen returneres via den samme samarbejdspartner som PartExpert benytter, og at varen sendes som pakkepost. På den måde er der mulighed for at spore pakken i track and trace system og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til PartExpert. Yderligere har kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted.

Alle produkter, der modtages fra PartExpert indpakket i antistatisk materiale, skal ifald de returneres være indpakket i tilsvarende antistatisk materiale. Sker dette ikke, kan varen tage skade, hvilket kan resultere i bortfald af Deres rettigheder.

Kompatibilitet

PartExpert kan ikke holdes ansvarlig for kompatibilitetsproblemer, som følge af ændringer i en konfiguration af PartExpert sammensatte komponenter.

PartExpert kan ikke holdes ansvarlig for kompatibilitetsproblemer mellem hardwareløsdele ved køb til selvmontering.

Tilbagesendte varer, som ikke indeholder fejl

Ved kundens returnering af defekte eller forkerte varer til PartExpert, hvor fejl eller defekt, defineret og angivet af kunden, ikke konstateres, vil varen blive tilbagesendt til kunden inklusiv et testgebyr. PartExpert forbeholder sig retten til at opkræve dette gebyr og forsendelsesomkostninger pr. efterkrav, såfremt der ikke foreligger en kreditaftale. Det er op til PartExpert at informere kunden om dette testgebyr.

Testgebyret er DKK 150 inkl. moms. Testgebyret beregnes på baggrund af tid forbrugt i forbindelse med test og fejlsøgning.

Medsendes der tilbehør, skal antal og produktbeskrivelse medfølge. Medfølger der tilbehør, som ikke umiddelbart fremgår på det medsendte (reklamationsskema), kan PartExpert ikke gøres ansvarlig for eventuel bortkomst af disse effekter.

Vare der har været monteret eller hvor evt. plombering har været brudt tages ikke retur, skulle du alligevel sende varen retur vil vi vurderer om den kan indgå lager igen og give dig besked pr. mail.

Varer bør returneres med en fakturakopi hvor købstidspunktet for det reklamerede produkt fremgår, da varen ellers vil blive henlagt indtil der foreligger fakturakopi og evt. fejlmeddelelse på produktet.

Den 14 dages fortrydelsesret

Du har som forbruger i forbrugerkøb 14-dages fortrydelsesret efter Forbrugeraftaleloven. Fortrydelsesretten kan ikke gøres gældende af erhvervsdrivende i handelskøb. Fortrydelsesretten gælder kun for 1) aftaler indgået ved fjernsalg og 2) aftaler indgået uden for PartExpert' forretningssted. Købelovens mangels regler kan desuden finde anvendelse.

Fortrydelsesretten betyder ikke, at du har en ubetinget ret til at få det fulde beløb for varen retur. Du hæfter for varens værdiforringelse. Hvis varen er blevet håndteret på en sådan måde, at den ikke har nogen værdi, vil du ikke have krav på at få købesummen retur. For at få den fulde købesum retur, må varen kun være brugt i samme grad, som er accepteret inden købet i en almindelig fysisk butik. Før du sender en vare retur, skal du derfor gøre dig klart, om en almindelig butik ville acceptere den benyttelse af varen den har været udsat for. Du har altså ret til at se varen an og afprøve visse funktioner. Derimod vil returbeløbet kunne nedsættes, såfremt varen har været brugt i en længerevarende periode eller i det hele taget viser tegn på slid.

Bemærk, at fortrydelsesretten ikke gælder ved levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, dvs. spilkoder, licensnøgler og lign. der sendes via e-mail, SMS eller lign. leveringsform.

Udnyttelse af fortrydelsesretten

Ønsker du at gøre brug af din 14-dages fortrydelsesret, skal du give os meddelelse herom senest 14 dage efter den dag, hvor du har modtaget varen. Meddelelsen skal gives i form af en utvetydig erklæring på e-mail til info@partexpert.com eller ved at benytte standardfortrydelsesformularen.

Ønsker du, at benytte din fortrydelsesret og indleverer på vores adresse, kan du også gøre dette, PartExpert gør opmærksom på, at vi ikke udbetaler kontant, når varen er beset, og testet af vores tekniske afdeling.

Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

Standardfortydelsesformular

___________________________________________

Standardfortrydelsesformular:

(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

Til PartExpert ApS, Vitavej 71, 8300 Odder, info@PartExpert.com :

- Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)

- Ordrenummer

- Bestilt den (*)/modtaget den (*)

- Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)

- Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)

- Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

- Dato

___________________________________________

Returadressen er følgende

PartExpert ApS
Vitavej 71
8300 Odder
Danmark

Pakken skal mærkes Fortrydelsesret og vedlægges en kopi af købsfakturaen som dokumentation for, at varen er købt hos PartExpert ApS. Beløbet returneres via samme betalingsform, som du har benyttet til den oprindelige transaktion, medmindre du har accepteret noget andet.

PartExpert ApS anbefaler, at varen returneres via den samme samarbejdspartner som PartExpert ApS benytter, og at varen sendes som pakkepost. På den måde er der mulighed for at spore pakken i track and trace system og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til PartExpert. Yderligere har kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted.

Vilkår for tilbagelevering af varen

Udgifterne til tilbagelevering af varen i tilfælde af fortrydelse påhviler dig som forbruger. Eventuelle omkostninger PartExpert måtte pådrage sig ved din nægtelse af varens levering vil blive modregnet i det beløb PartExpert krediterer i forbindelse med varens tilbagelevering til PartExpert.

Visse varer kan i kraft af deres art ikke returneres med normal post. Dette gælder for: døre eller andre tilsvarende produkter. Udgifterne for returnering forventes højst at beløbe sig til ca. kr.: 125,- Dkr.

Undtagelser til fortrydelsesretten

Fortrydelsesretten efter Forbrugeraftaleloven finder ikke anvendelse på 1) aftaler hvor varen og købesummen udveksles samtidig med indgåelse af en aftale uden for PartExpert forretningssted, hvis købesummen ikke overstiger 350 kr., 2) udførte ikke finansielle tjenesteydelser hvis leveringen af tjenesteydelsen er påbegyndt med din forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at fortrydelsesretten ophører, når tjenesteydelsen er fuldt udført, 3) levering af varer, som er fremstillet efter dine specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg, 4) levering af varer, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt, 5) levering af forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen, 6) levering af varer, som på grund af deres art bliver uløseligt blandet sammen med andre varer ved leveringen, 7).

Fortrydelsesrettens bortfald

For at kunne benytte fortrydelsesretten skal varen være afsendt til PartExpert ApS - Vitavej 71 – 8300 Odder - Tlf. (+45) 69158300 - www.PartExpert.com - info@PartExpert.com - CVR nr. 31418313, senest 14 dage efter vi har modtaget utvetydig erklæring om, at du ønsker at benytte dig af fortrydelsesretten.

Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til info@PartExpert.com I fald det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive klage til Forbrugerklagenævnet, såfremt betingelserne herfor er opfyldt, se www.kfst.dk (Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens vej 35, 2500 Valby) eller benytte EU-Kommissionens online klageportal som indgives her -http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse.

Yderligere spørgsmål

Yderligere spørgsmål kan rettes til info@PartExpert.com eller telefon (+45) 69158300.

Er de i tvivl

Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål, anbefaler PartExpert ApS, at De retter henvendelse til info@PartExpert.com eller telefon (+45) 69158300

Særlige bestemmelser for erhvervsdrivende

Der gælder de samme salgsbetingelser som for forbrugere, dog med følgende modifikation:

Der er ingen fortrydelsesret for erhvervsdrivende. Der gælder 1 års reklamationsret fra oprindelig fakturadato. Ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny 1 års reklamationsperiode. PartExpert forbeholder sig ejendomsretten til varer købt på kredit, indtil den fulde købesum er lagt

Alle omkostninger i forbindelse med håndhævelse af ejendomsforbeholdet påhviler køberen.

Der på løber renter fra forfaldsdatoen med 1% pr. påbegyndt måned. Ved brug af reklamationsretten skal køber selv stå for forsendelsen af produktet, herunder forsendelsesomkostningerne.

Følgende scenarier vil alle gøre, at ordren (uden undtagelse) bliver betragtet som et erhvervskøb:

Brugerprofil på hjemmesiden indeholder et CVR/SE/EAN-nummer, eller er oprettet som erhverv/offentlig kunde. Fakturaadressen indeholder firmanavn (du må dog gerne få leveret en pakke privat på dit arbejde - benyt da i stedet feltet med alternativ leveringsadresse til dette.

Betaling

De mulige betalingsmåder er:

  • Dankort
  • VISA
  • Mastercard
  • MobilePay

Der opkræves ikke gebyrer når der betales med betalingskort.

Beløbet hæves først på betalingskortet, når varen er afsendt fra lager.

Priser, kontrakter og illustrerende billeder på hjemmesiden.

Alle priser er inkl. 25 % moms og i Danske kroner, hvor intet andet nævnes.

Priserne er kun gældende inden for Danmarks grænser, ekskl. Færøerne og Grønland. Alle kontrakter indgås på dansk

Bemærk at der tages forbehold for at billeder som vises af varer på hjemmesiden kan afvige fra varens egentlige udseende. Billeder der vises er kun vejledende. Varens egentlige udseende kan derfor godt afvige fra den illustration der vises på hjemmesiden.

Salg generelt

Den angivne pris ved bestillingstidspunktet, er den gældende bestillingspris.

Ordrebekræftelse

PartExpert opbevarer ikke selve ordrebekræftelsen efter den er fremsendt til kunden. Ved valg af fragt uden omdeling, vil du kunne modtage advisering på e-mail eller sms direkte fra fragtfører.

Afbestillinger

Kan ske ved, at fremsende en e-mail med mærket "Afbestilling". Her bør bestillingstidspunkt samt ordrenummer fremgå.

PartExpert ApS kan dog ikke sikre dig, at din bestilling kunne afbestilles herved, ring derfor til vores Kundeservice på (+45) 69158300 for evt. spørgsmål herom.

Levering

PartExpert leverer dine produkter med GLS til alle Danske forbrugere, skulle du ikke være hjemme ved leverancen, så bliver den leveret til en pakke shop tæt på din bopæl samme dag.

PartExpert leverer kun i Danmark.

Der tilbydes fri fragt på alle ordrer over 499 kr.

Levering ved ordrer under 499 kr. vil være 39 kr.